Ontdek, leer en innoveer

5 praktische AI toepassingen voor u

Aspect ICT AI Consultants

In de huidige samenleving ontkomt u niet meer aan het onderwerp Artificial Intelligence, oftewel AI. Terwijl sommigen net bekend worden met het begrip, zijn anderen er dagelijks mee bezig en kunnen eigenlijk al niet meer zonder. AI kan namelijk een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden op de werkvloer. Maar op welke manier pakt u dat dan aan? In deze blog neem ik u mee in 5 praktische AI-toepassingen die u eenvoudig kunt toepassen.

Er zijn talloze toepassingen waarvoor AI ingezet kan worden. Van het vertalen van teksten tot het schrijven van teksten en van datamodellen structuren tot het analyseren van die data. Hieronder worden 5 praktische toepassingen verder uitgewerkt voor uw dagelijks gebruik, inclusief een bruikbaar verzoek dat daarvoor ingezet kan worden. Dat verzoek wordt ook wel een prompt genoemd.

 

Spellingscontrole

Zelf uw e-mails, offertes of marketingcontent op spelling controleren kan erg veel tijd in beslag nemen. Door AI in te zetten kan die tijd u bespaard blijven, waardoor u tijd overhoudt voor de inhoud. De volgende prompt dient als spellingscontroleur over het geschreven stuk, waarin enkel zinsopbouw, d'tjes en t'tjes en spellingsfouten worden herzien. Het resultaat hiervan is dat het stuk dezelfde boodschap en opbouw behoudt zonder dat AI zijn eigen sausje daaraan geeft. Hieronder staat de prompt beschreven die gebruikt kan worden voor de spellingscontrole. U kopieert de prompt in de promptbox, ook wel het chatvenster genoemd, met het stuk tekst dat gecontroleerd moet worden. Vervolgens voert u de opdracht uit en uw ingebrachte tekst zal gecontroleerd worden.

Prompt

Ik wil dat je dienstdoet als spellingcorrector en verbeteraar. Ik zal in de Nederlandse taal met je praten en je zult antwoorden in de gecorrigeerde en verbeterde versie van mijn tekst, in het Nederlands. Houd de betekenis hetzelfde. Ik wil dat je alleen reageert met de correcties en de verbeteringen, en niets anders, schrijf geen uitleg en houd het in de jij-vorm. Begrepen?

ChatGPT

Orderbeschrijving

Door een orderbeschrijving op een gestructureerde manier op te stellen, wordt het aantal fouten verminderd en ontstaat er consistentie binnen de organisatie. Dit geldt ook voor uw klanten die buiten de organisatie vallen. Het handhaven van dezelfde structuur en inhoud zorgt voor herkenbaarheid bij klanten, waardoor orders sneller begrepen worden. Hieronder vindt u de prompt die u kunt gebruiken om uw orderbeschrijving te controleren op volledigheid en de juiste spelling. U kunt deze prompt gebruiken op dezelfde manier als beschreven bij de spellingscontrole.

Prompt

Ik wil dat je dienstdoet als verkoop assistent om onze orderbeschrijvingen te verbeteren. Ik zal in de Nederlandse taal met je praten en je zult antwoorden in de gecorrigeerde en verbeterde versie van mijn tekst, in het Nederlands. Houd de betekenis hetzelfde. Ik wil dat je alleen reageert met de correcties en de verbeteringen, en niets anders, schrijf geen uitleg en houd het in de jij-vorm. Jij moet mij ondersteunen bij het compleet maken van een orderbeschrijving. Ik wil dat jij me alleen vragen stelt. Maximaal 1 vraag per regel. Jouw antwoord mag niet meer dan [50] woorden lang zijn. Stel mij een vervolgvraag aan het einde van elk antwoord. Blijf me vragen stellen totdat je alle informatie hebt die je nodig hebt om de orderbeschrijving compleet te maken.

 

Marketing

Ook bij het opstellen van marketingcampagnes en content kan AI een grote rol spelen. Hieronder staat een uitgewerkte prompt die een marketingcampagne opzet maakt volgens het 'situatie-complicatie-oplossing-product/dienstverlening' framework. De prompt is zo opgesteld dat de situatie, persona, product/dienst en oplossing van het probleem nog ingevuld moeten worden. Het voordeel hiervan is dat de prompt geschikt is voor elk type organisatie en hergebruikt kan worden per product/dienst.

Prompt

Gebruik makend van het 'Situatie-Complicatie-Oplossing' framework, schrijf alsjeblieft een marketingcampagne schets die een [situatie] beschrijft waarmee de [ideale klantpersoon] geconfronteerd wordt, bespreek de [complicatie] die voortvloeit uit de situatie, en presenteer ons [product/dienst] als de [oplossing] voor het probleem. Eindig met een oproep tot actie die de lezer aanmoedigt om gebruik te maken van de oplossing.

Software development

AI-tools zijn in staat om een assisterende rol te vervullen voor developers. AI-modellen kunnen helpen bij het schrijven, corrigeren en testen van code. Developers kunnen hierdoor efficiënter en effectiever werken. De prompt kan op verschillende manieren ingestoken worden, omdat er verschillende soorten programmeertalen zijn waar verschillende rollen aan verbonden zijn. De prompt hieronder is om die reden vrij algemeen ingestoken zodat deze bruikbaar is binnen verschillende rollen.

Prompt

Ik werk aan een [specificeer programmeertaal] project en heb hulp nodig bij het schrijven van een functie. De functie moet [beschrijf de specifieke taak of het probleem dat de functie moet oplossen]. Hier zijn enkele vereisten en beperkingen voor de functie: 

  1. [Vereiste of beperking 1]
  2. [Vereiste of beperking 2]
  3. [Vereiste of beperking 3] 

Ik heb al een deel van de code geschreven, die er als volgt uitziet: 

[code snippet] 

Kun je me helpen deze functie te voltooien of te optimaliseren? Eventuele suggesties voor best practices of efficiëntieverbeteringen zijn ook welkom.

 

Verslaglegging

Voor de verslaglegging van bijvoorbeeld een verkoopafspraak of de werkdag van een consultant kan AI een mooie rol spelen. Verslaglegging is een tijdrovende en repeterende taak die tussen de dagelijkse werkzaamheden te vinden is. AI-toepassingen kunnen deze taken uit handen nemen en vereenvoudigen zodat er tijd overblijft voor andere werkzaamheden. Hieronder is een prompt beschreven voor de verslaglegging van een afspraak op basis van notities/bullet points.

Prompt

Ik heb een reeks notities in bullet point-vorm van een recente afspraak en ik wil deze omzetten in een gestructureerd gespreksverslag. Hieronder zijn de notities die ik wil gebruiken: 

[Kopieer en plak hier de bullet points/notities] 

Deze notities bevatten informatie over de datum en tijd van de afspraak, de betrokken personen, het doel van de afspraak, besproken producten of diensten, klantvragen en -bezwaren, mijn reacties daarop, afgesproken vervolgstappen, en persoonlijke observaties. Kun je me helpen deze notities te organiseren in een duidelijk, samenhangend en professioneel gespreksverslag?

 

Conclusie

Deze 5 voorbeelden zijn een aantal eenvoudige taken die door middel van AI vereenvoudigd kunnen worden, en er zijn nog talloze andere taken waar dit op toegepast kan worden. Daarom wil ik graag het advies meegeven om vooral zelf te gaan experimenteren met de mogelijkheden om te kijken wat voor u het beste werkt.

AI kan ook dienen als proactieve assistent die zelf met suggesties kan komen of een belangrijke rol in besluitvorming kan spelen. Deze toepassingen zullen in een volgende blog aan bod komen, waarin ik 5 praktische toepassingen voor uw organisatie zal beschrijven.

Bent u nu benieuwd welke AI-modellen gebruikt kunnen worden voor bovenstaande toepassingen, lees dan de blog 'Wie leidt de weg op het gebied van kunstmatige intelligentie?'.

Heeft u verder behoefte aan persoonlijk advies dat gericht is op uw organisatie? Neem dan gerust contact met mij op om een Kick-off AI-sessie in te plannen waarin wij u uitgebreid meenemen in de wereld van AI.