Ontdek, leer en innoveer

De week van een Business Developer

MV_Marius

 

In deze blog geeft Marius Hakkesteegt een kijkje in zijn werkweek als Business Developer bij Aspect ICT. Marius vertelt: 

Maandag

Op maandag start de week altijd met de productowner van iBarge en Cargos. Onze maritieme app en planningsapplicatie om transport over het water te ondersteunen. Inmiddels zien we dat de standaard die we voor ogen hadden steeds breder gedragen wordt. We bereiden het overleg voor met de Koninklijke Binnenvaart Nederland waar Digitalisering ook prominent op de agenda staat. ’s Middags om 13.00 uur hebben we een overleg met hen om de gezamenlijke ambities tegen het licht te houden. 

Tussen de afspraken door is er contact met diverse relaties. Zo gaan we een mooi PowerApps traject opstarten voor het aanvragen en verwerken van zakenreizen. Samen met het team hebben we nagedacht hoe dit eenvoudig, veilig en met meerdere partijen ingericht kan worden. Hier is een grote jachtbouwer bij betrokken. Ook daar gaat m’n maritieme hart hier in de Drechtsteden altijd harder van kloppen. 

Aan het einde van de dag komen er vaak nog diverse collega’s langs en is er ruimte om lopende trajecten met elkaar af te stemmen of nog naar aanvragen te kijken waar hun expertise gewenst is. 

Dinsdag

Vandaag start met een telefonische afspraak nadat we onze maritieme applicaties hebben mogen tonen bij een Benelux firma in bouwstoffen waar veel over ’t water vervoerd wordt. Vervolgens staat er een afspraak met Techniek Nederland op het programma. Samen met de branche denken we na over digitalisering. Vanuit een groep installateurs doen we dat inmiddels al langer en dat heeft tot mooie resultaten geleid. Sinds vorig jaar hebben we dat bij de branche gebracht om die kennis en ervaring te delen met collega-bedrijven. Iedereen is immers met digitalisering geholpen als het op een eenvoudige manier werkt, volgens de regelgeving én structureel efficiëntie oplevert. Samen kunnen we bovendien standaarden afstemmen. Wij doen dat met het BORIS netwerk waar we naast kennis ook een mooie app en eenvoudig digitaal delen hebben gerealiseerd. De plannen voor 2023 zijn om de samenwerking voor te zetten. De pilot van vorig jaar met 3 bijeenkomsten over digitaliseren van het bestelproces, de wet kwaliteitsborging en terugbrengen van papieren rompslomp zijn geslaagd. We zien dat er behoefte is aan meer structurele ondersteuning en een leidraad om samen digitaler te worden. Daar kunnen we mee verder. 

’s Middags staat er bureauwerk op het programma waarin de afspraken voor de komende week nog kunnen worden voorbereid. Altijd een goed moment om de telefoon te pakken en een belrondje te doen en acties op te pakken van de bezochte relaties en aanvragen van de afgelopen tijd. Zo is de middag eigenlijk alweer te snel voorbij. 

Woensdag

De dag begint bij een groothandel waar we het applicatielandschap in kaart hebben gebracht. Er zijn veel processen, applicaties en koppelingen. De automatiseringsgraad is behoorlijk hoog en dat terwijl de organisatie 30 man telt. Een strategische afweging en wat mij betreft echt heel krachtig. Het in kaart brengen is relevant. Onder andere om te zorgen dat de afhankelijkheden en betrokken partijen organisatie-breed bekend zijn. De uitwerking bevat ook een landschapsposter die er overigens fris en overzichtelijk uitziet. Het is een handvat voor ICT-strategie, ondernemer, beheer en controle-instanties. We bespreken wat de vervolgstappen zijn en gaan tevreden uit elkaar. Wel eenieder met het nodige huiswerk, maar we weten waar we dat voor doen. 

Terug op kantoor hebben we ons business development overleg. We hebben gemeend dat het goed is om vanuit alle vakgroepen een centrale persoon te betrekken die vanuit de klantvraag en ontwikkelingen in de markt kartrekker wordt. Zo kunnen de technische collega’s en consultants zich meer richten op de inhoud en kan marketing gerichter uitingen doen en activiteiten organiseren. De vakgroepen zijn verankerd in onze website, organisatiestructuur en product- en dienstmatrix. Door de kennis te blijven verdiepen willen we als ICT-partner relevant blijven voor onze klanten. Dat staat hoog in ’t vaandel. Mooi om te zien dat na 2 jaar zelf in deze rol te vertoeven, we inmiddels een ploeg van 5 man hebben. Bovendien komen er vacatures voor uitbreiding, want data, integratie en intelligentie worden steeds waardevoller voor de bedrijfsvoering van onze relaties…   

Na het overleg zoomen we met business developer Bastian Elshout verder in op de Moderne Werkplek. Iets waar Aspect al jaren ervaring heeft, een mooi team cloud-consultants heeft en het tijd is om dit weer naar buiten te brengen. Deze verder uitgewerkte moderne-werkplek-standaard willen we graag bij veel relaties uitrollen, zodat zij de voordelen ervaren. 

’s Middags hebben we een gesprek met een nieuwe relatie. Na eerdere gesprekken waarin we kennisgemaakt hebben en de samenwerking gezocht, zijn we eruit dat we gaan starten. Alle voorbereidingen die we de afgelopen weken hebben getrokken worden gepresenteerd. Hoe mooi om te zien dat eigenlijk alle seinen op groen staan. Het investeren in samenwerkingen vinden wij van groot belang, dat geeft lange termijnperspectief en vertrouwen. 

Donderdag

In de ochtend is het zaak dat een aantal documenten afgerond wordt. Onder andere een samenwerkingsovereenkomst na het gesprek gisterenmiddag. Daarnaast advies voor het stroomlijnen van het bedrijfsproces bij een internationaal handelsbedrijf in kranen. Voor de middag staat er contact over digitalisering binnen de logistieke sector op de agenda. We zitten met een kennisinstituut die dat voor de branche begeleidt en stimuleert. Er wordt steeds meer vervoer tussen verschillende modaliteiten gedaan als ’t gaat om weg, rails, lucht en water. De uitwisseling van data is dan essentieel. Wij maken de slag naar de binnenvaart, zodoende heel relevant om dat met elkaar op te pakken. 

Vrijdag

Voor de maritime & industry beurs moeten de adressen op orde worden gebracht. Daar staat tijd voor gereserveerd. Zeker nadat we het afgelopen jaar weer veel contacten hebben opgedaan. Later in de ochtend staat er een gesprek met een fijne Belgische relatie waar duurzaam transport over het water belangrijk onderdeel is van de bouwstoffen die zij leveren. Ook daar is het digitaal uitwisselen van data belangrijk, zeker in de verantwoording van de CO2 footprint. Wij helpen hen daar uiteraard graag bij en denken na over een logistieke app en klantportaal. 

Halverwege van de middag wordt de week afgerond en staan er thuis weer ‘3 actiepunten’ te wachten ;). Deze kids zijn overigens minstens zo dynamisch en interessant als het ICT-vakgebied, zodoende de moeite waard om daarin te blijven investeren.  

Komende week weer verder. Je ziet ’t en je leest ‘t. Er is veel te doen. Er liggen veel mogelijkheden. Juist daarom ook de wens om het team uit te breiden en samen te bouwen aan lange termijn samenwerkingen en activiteiten.