Schiet met scherp in plaats van hagel
31 January 2023

Een onderwerp dat al in één van mijn vorige blogs naar voren is gekomen is dat veel (MKB-)bedrijven met honderd-en-één zaken tegelijk bezig zijn.

Bedrijven willen zich focussen maar hebben teveel product/dienstcombinaties, willen groeien maar toch beperkt investeren, willen goedkoper werken en tegelijkertijd innovaties doorvoeren, besteden de éne keer zaken uit en de andere keer weer niet, etc. Iedereen weet dat je nu eenmaal niet overal de beste in kunt zijn, maar waarom is het voor bedrijven dan zo lastig om bewuste, strategische keuzes te maken?

Met de wind mee waaien

Op de agenda’s van (MKB-)bedrijven staan een veelvoud aan onderwerpen. Ze moeten aan allerlei zaken tijd besteden en het liefst zo snel mogelijk. Maar als je als bedrijf geen duidelijke richting kiest, blijf je continu met de wind mee waaien en heeft u niet het heft in eigen hand. Hierdoor wordt het lastig om binnen uw branche onderscheidend te zijn. Het is voor bedrijven daarom essentieel om bewuste keuzes te maken binnen de bedrijfsvoering. We zien in de praktijk bijvoorbeeld een sterke splitsing in bedrijven die zich focussen op efficiëntie of innovatie.

Bij bedrijven die zich richten op efficiëntie staat de planning centraal. Zij werken met standaarden en mijden onzekerheden. Bedrijven waarbij innovatie centraal staat, zien deze onzekerheden juist als kans en willen graag juist veel variatie in hun bedrijfsactiviteiten. Deze twee principes staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar toch zien we veel bedrijven die zich op een combinatie van beide richten.

Efficiënt innoveren noemt men dat. Het liefst in zo groot mogelijke stappen veranderen en het mag niks kosten. Dit kan natuurlijk niet… De keuze die u hierin maakt is en blijft lastig. De historie van het bedrijf speelt een belangrijke rol en ook het gevoel dat uw relaties beide principes van u verwachten.

Maak bewuste keuzes

Een bekend spreekwoord luidt: “Met hagel op een olifant schieten”. Altijd raak, maar nooit prijs. Dit is precies wat we binnen veel (MKB-)bedrijven zien gebeuren. Medewerkers zijn druk, projecten lopen uit, afspraken worden veelvuldig verzet of afgezegd en men is een groot deel van de tijd bezig met het blussen van brandjes. Dit is voornamelijk het gevolg van het niet maken van keuzes binnen de bedrijfsvoering.

Het maken van bewuste keuzes zorgt voor rust. Daarnaast ontstaat er duidelijkheid over datgeen wat je als bedrijf juist wel of niet (meer) moet doen. Niet altijd even leuk, maar wel goed om te doen. Producten of diensten die je steevast geld kosten, stoot je af. Processen die niet goed lopen, verbeter je en met medewerkers die hun werk niet goed doen, ga je in gesprek. Pak de problemen aan bij de bron, in plaats van druk te zijn met het blussen van brandjes!

Neem de tijd om vooruit te kijken

Ondernemen is het maken van bewuste keuzes en het nemen van goed afgewogen risico’s. Besef verder wel goed dat niet iedere keuze succesvol kan zijn. En zelfs als er een keuze wordt gemaakt die op vrijwel alle fronten de juiste lijkt, blijft men vaak toch nog onzeker over de uitkomst.

Deze onzekerheid is ook goed te verklaren, want door het maken van dergelijke keuzes kan het zijn dat je besluit om bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden af te stoten. En een garantie op succes is er nu eenmaal niet. Bedrijven zijn bang dat achteraf blijkt dat ze ergens veel in geïnvesteerd hebben, maar dat dit uiteindelijk weinig tot niks heeft opgeleverd. Hoe vaak gebeurt het immers niet dat een goed adviesrapport onder een dikke laag stof op de plank blijft liggen, of dat nieuwe bedrijfssoftware uiteindelijk niet in gebruik wordt genomen?

En hoe nu verder?

Het is verstandig om een stappenplan op te stellen, dat gebaseerd is op uw bedrijfsstrategie. In dit stappenplan worden deelprojecten gedefinieerd die bijdragen aan de optimalisatie van uw bedrijf. Dit helpt u om uw strategische keuzes succesvol te implementeren. Zorg voor focus op hetgeen wat u juist wel of niet doet. Je kunt nu eenmaal niet overal de beste in zijn.

Schiet dus met scherp in plaats van met hagel!

De nieuwsbrief ontvangen?

Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het ICT-nieuws!